Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 9 قیمت

  • 14 آبان ماه 1397 ،03:32 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  • 13 آبان ماه 1397 ،03:25 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  • 10 آبان ماه 1397 ،01:43 ب.ظ۱۲۴,۵۰۰ ریال
  • 9 آبان ماه 1397 ،02:47 ب.ظ۱۲۵,۵۰۰ ریال
  • 7 آبان ماه 1397 ،03:24 ب.ظ۱۲۵,۵۰۰ ریال
  • 6 آبان ماه 1397 ،03:38 ب.ظ۱۲۴,۵۰۰ ریال
  • 1 آبان ماه 1397 ،03:26 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
  • 30 مهر ماه 1397 ،03:30 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  • 29 مهر ماه 1397 ،07:12 ق.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
Z30S (ظروفی ) ۱۰۵,۰۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۰۹,۰۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۰۲,۸۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۱۲,۲۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۱۲,۸۰۰ ریال
Z30S (مسعودی) ۱۲۰,۰۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۱۲,۸۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۱۵,۰۰۰ ریال
Z30S (مسعودی) ۱۲۵,۰۰۰ ریال