Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 14 قیمت

 • 27 آبان ماه 1397 ،03:27 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،08:51 ق.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 20 آبان ماه 1397 ،02:58 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:39 ق.ظ۱۳۲,۵۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،03:14 ب.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،11:47 ق.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:20 ب.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،05:09 ب.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،09:36 ق.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،11:16 ق.ظ۱۵۷,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،09:17 ق.ظ۱۵۷,۰۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،08:48 ق.ظ۱۵۷,۰۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،09:19 ق.ظ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،04:33 ب.ظ۱۵۷,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
ZR230C (ظروفی ) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
ZR230C (ظروفی ) ۱۳۴,۰۰۰ ریال
ZR230C (ظروفی ) ۱۳۲,۰۰۰ ریال
ZR230C (ظروفی ) ۱۳۲,۵۰۰ ریال
ZR230C (ظروفی ) ۱۳۳,۰۰۰ ریال
ZR230C (ظروفی ) ۱۳۶,۰۰۰ ریال
ZR230C (ظروفی ) ۱۳۴,۰۰۰ ریال
ZR230C (ظروفی ) ۱۳۹,۰۰۰ ریال