Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 17 قیمت

 • 29 اردیبهشت ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۱۸۸,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:37 ب.ظ۱۸۴,۵۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:23 ب.ظ۱۸۳,۵۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،02:22 ب.ظ۱۸۳,۵۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،01:32 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،12:53 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،01:31 ب.ظ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،01:29 ب.ظ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،03:24 ب.ظ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • 7 مهر ماه 1397 ،11:09 ق.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 31 شهریور ماه 1397 ،01:46 ب.ظ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • 17 شهریور ماه 1397 ،12:52 ب.ظ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • 24 مرداد ماه 1397 ،04:08 ب.ظ۱۶۱,۱۰۰ ریال
 • 22 مرداد ماه 1397 ،10:26 ق.ظ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • 21 مرداد ماه 1397 ،12:59 ب.ظ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،12:47 ب.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
n50 (پترو 360) ۱۹۵,۰۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۶,۰۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۵,۵۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۶,۱۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۶,۰۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۲,۰۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۲,۷۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۲,۰۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۰,۵۰۰ ریال
n50 (پترو 360) ۱۹۰,۰۰۰ ریال