Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 7 قیمت

  • 19 آبان ماه 1397 ،10:33 ق.ظ۸۰,۰۰۰ ریال
  • 15 آبان ماه 1397 ،03:21 ب.ظ۸۱,۰۰۰ ریال
  • 14 آبان ماه 1397 ،01:12 ب.ظ۸۱,۰۰۰ ریال
  • 14 آبان ماه 1397 ،10:52 ق.ظ۸۳,۵۰۰ ریال
  • 13 آبان ماه 1397 ،05:03 ب.ظ۸۴,۰۰۰ ریال
  • 12 آبان ماه 1397 ،01:56 ب.ظ۸۶,۰۰۰ ریال
  • 12 آبان ماه 1397 ،09:07 ق.ظ۸۹,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
s65 (ظروفی ) ۸۰,۰۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۱,۰۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۱,۰۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۳,۵۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۴,۰۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۶,۰۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۹,۰۰۰ ریال