Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:33 ب.ظ۹۶,۰۰۰ ریال
 • 4 تیر ماه 1398 ،01:17 ب.ظ۹۶,۶۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:48 ب.ظ۹۵,۰۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:48 ب.ظ۹۶,۰۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:28 ب.ظ۹۶,۰۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:28 ب.ظ۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • 25 خرداد ماه 1398 ،01:44 ب.ظ۹۴,۰۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:13 ب.ظ۹۵,۰۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:31 ب.ظ۹۵,۵۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:53 ب.ظ۹۷,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:13 ب.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:11 ب.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۹۸,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۹۷,۰۰۰ ریال
 • 5 خرداد ماه 1398 ،01:15 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 4 خرداد ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۹۶,۶۰۰ ریال
 • 1 خرداد ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۹۶,۵۰۰ ریال
 • 31 اردیبهشت ماه 1398 ،01:12 ب.ظ۹۶,۵۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۹۶,۵۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1398 ،01:51 ب.ظ۹۶,۸۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
s65 (پترو 360) ۹۶,۰۰۰ ریال
s65 (پترو 360) ۹۶,۶۰۰ ریال
s65 (پترو 360) ۹۵,۰۰۰ ریال
s65 (پترو 360) ۹۶,۰۰۰ ریال
s65 (پترو 360) ۹۶,۰۰۰ ریال
s65 (پترو 360) ۹۶۰,۰۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۹,۰۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۶,۰۰۰ ریال
s65 (پترو 360) ۹۴,۰۰۰ ریال
s65 (ظروفی ) ۸۷,۵۰۰ ریال